style=

Geese, oil on canvas 24 X 30 cmExpositie in de kerk van Beets {NH} click